Bestuur Evenementen EHBO Pijnacker
Cees van der Ende Voorzitter / Materiaalbeheer
Wim Tas Secretaris
Rieta van der Ende Penningmeester
Vincent de Bot Algemeen bestuurslid / Website
Willem Taal Algemeen bestuurslid
Jos Vermeer Algemeen bestuurslid