Adresgegevens:
Stichting Evenementen EHBO Pijnacker
p/a Julianalaan 37
2641 HB PIJNACKER
Telefoon: 06 302 56 137 of 015 3694279
www.EvenementenEHBOpijnacker.nl
Email:
Algemeen info@evenementenehbopijnacker.nl
Penningmeester:penningmeester@evenementenehbopijnacker.nl
Secretaris:secretariaat@evenementenehbopijnacker